Zlín – 7. března 2019 – Centrum polymerních systémů (CPS), které je součástí Univerzitního institutu (UNI) zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB), a Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií CEBIA-Tech na Fakultě aplikované informatiky UTB získaly prestižní ocenění HR Award. Zařadily se tak mezi necelou desítku špičkových výzkumných pracovišť v České republice, které se aktuálně tímto oceněním mohou pyšnit.

„Ocenění HR Award pro nás znamená, že nastavené směřování rozvoje Univerzitního institutu a Centra polymerních systémů je v souladu s evropskými standardy. V získaném ocenění HR Award však spatřuji hlavně závazek do dalšího období pro vytváření transparentního a příznivého prostředí pro nábor a karierní růst akademických a vědeckých pracovníků v našem centru,“  uvedl rektor Univerzity Tomáše Bati a ředitel Centra polymerních systémů prof. Vladimír Sedlařík.

„Neméně důležité jsou ale také aktivity, které vedou k nastavení systému strategického řízení UNI a CPS. S tím souvisí zejména metodika práce s lidskými zdroji ve výzkumu a vývoji včetně systému jejich hodnocení. Důležité je rovněž vytvoření strategie mezinárodní  spolupráce a v neposlední řadě aktivní šíření výsledků naší výzkumné činnosti a zvyšování povědomí o  kvalitním výzkumu v oblasti polymerních věd, který má ve Zlíně světovou úroveň,“  doplnil prof. Sedlařík.

Certifikaci HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které vytvářejí transparentní pracovní prostředí na mezinárodní úrovni a jejichž personální politika v oblasti řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je v souladu se 40 principy Charty a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Získáním tohoto ocenění se  výzkumná centra zároveň zavázala k dalšímu zlepšování pracovních podmínek pro své zaměstnance, zejména výzkumné pracovníky. Tento úspěch zvyšuje nejen mezinárodní atraktivitu obou center, ale rovněž zvedá prestiž celé univerzity.

O ocenění bylo usilováno v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně s registračním číslem CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243.