V úterý 20. února 2018 zasáhla Zlíňany smutná zpráva o úmrtí paní Sonji Ingrid Bata, manželky Tomáše Bati juniora. Zemřela ve věku nedožitých 92 let v Torontu. Nadace Tomáše Bati vytvořila v prostorách Baťovy vily pietní kondolenční místo. Zde mohou lidé v následujících dvou dnech vyjádřit pozůstalým písemnou soustrast. Kondolenční listy budou předány rodině.

Sonja Ingrind Bata měla ke Zlínu blízký vztah a navštěvovala jej pravidelně, několikrát ročně. Od roku 2008 byla členkou správní rady Univerzity Tomáše Bati. Aktivně se také starala o dění v Nadaci Tomáše Bati, kterou založil její manžel.

Pietní místo v Baťově vile bude volně přístupné ve čtvrtek 22. února od 13.00 do 16.00 hodin a následující den, v pátek 23. února,  od 10.00 do 16.00 hodin. Pozůstalým budou předány originální kondolenční listy i s jejich překlady do anglického jazyka.

„Stejně jako prof. Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati, považuji za důležité umožnit Zlíňanům rozloučit se s paní Sonjou a vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým alespoň písemnou formou. Společně jsme se rozhodli pro umístění pietního místa ve vile Tomáše Bati. Ztráta paní Sonji je pro nás bolestná, její zájem o dění v nadaci, na univerzitě i ve městě byl vždy upřímný, snažila se podporovat aktivity, které vedly k vzájemné synergii, “ uvedl Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati.