Zlín – 5. ledna 2018 – Univerzita Tomáše Bati (UTB) upozorňuje veřejnost, že o následujících třech víkendech počínaje sobotou 6. ledna 2018 bude před novou budovou Vzdělávacího komplexu UTB na Štefánikově ulici ve Zlíně probíhat kácení stromů. Kácení budou doprovázet příslušná bezpečnostní opatření na přilehlých plochách, přesto univerzita vyzývá, aby lidé v daném místě dbali zvýšené opatrnosti.

V loňském roce zadal Magistrát města Zlína zpracování odborného posudku na zdravotní stav 6 stromů jírovec maďal, rostoucích v linii podél ulice Štefánikova v úseku zastávky MHD „Školní“. Posudek, zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, doporučuje nahradit předmětné stromy novou výsadbou, a to z důvodu „značné nejistoty týkající se zdravotního stavu kořenových systémů stromů“. Obdobné stanovisko zaujala po místním šetření i Česká inspekce životního prostředí.

Následně bude v místě vysázeno 6 kusů lípy velkolisté.