„Kybernetická bezpečnost – řízení procesů a aplikace moderních technologií“ – konference a odborné setkání profesionálů pořádané v roce 11. výročí založení Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (http://e-konference.utb.cz/).

Cílem konference konané ve dnech 22. – 23.11.2017 je na řadě případových studií a praktických ukázek představit současnou úroveň bezpečnosti a odolnosti informačních systémů a mobilních technologií v souladu s vizemi Internetu věcí (IoT) a Průmyslu 4.0.

Odbornými garanty konference jsou pracoviště a laboratoře „Laboratoř penetračních testů“ a „Testování mobilních technologií“ Ústavu informatiky a umělé inteligence.