Den otevřených dveří se uskuteční na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v pátek 8. prosince 2017 a v pátek 9. února 2018.

Proběhne na všech fakultách (Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací – pouze studijní program Mediální a komunikační studia, Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studií a na Fakultě logistiky a krizového řízení se sídlem v Uherském Hradišti).